Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

Redowskaa
06:09
Redowskaa
06:09
Redowskaa
06:08
Redowskaa
06:08
Redowskaa
06:08
Redowskaa
06:07

April 17 2017

Redowskaa
22:32
Ten świat nie zginie od bomby atomowej, jak prorokują gazety, ale umrze ze śmiechu, ze strywializowania, z obracania wszystkiego w żart, na domiar złego w kiepski żart.
— Carlos Ruiz Zafon, Cień wiatru

April 11 2017

Redowskaa
19:37
Reposted bygonnabebettertoffifee
Redowskaa
19:36
Redowskaa
19:34
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Dziś


Dawniej się trzeba było zużyć, przeżyć ,

by przestać kochać, podziwiać i wierzyć;
dziś - pierwsze nasze myśli są zwątpieniem,
nudą, szyderstwem, wstrętem i przeczeniem.

Dzieci krytyki, wiedzy i rozwagi,
cudzych doświadczeń mając pełną głowę,
choćby nam dano skrzydła Ikarowe,
nie mielibyśmy do lotu odwagi.
My nie tracimy nic, bośmy od razu
nic nie przynieśli - i tylko nam bywa
tak źle, że na złe takie brak wyrazu,
a serce pęka w nas i we krwi pływa.

Reposted fromobliviate obliviate vialittlefool littlefool
Redowskaa
19:34
Gdyby dziecko, za którego stworzenie byłbym odpowiedzialny, zapytało mnie, dlaczego tu jest, co się dzieje po śmierci i czy jestem w stanie zagwarantować, że nie stanie mu się coś takiego jak Junko Furucie na przełomie lat 1988/1989 (proszę sobie sprawdzić, co się stało, nie ma nawet słów, żeby to opisać), to co ja mógłbym odpowiedzieć? Dla mnie to, że nie mam odpowiedzi, które nie byłyby domysłami, nie byłyby wymijające i nie byłyby wygłaszaniem dogmatów oznacza, że płodzenie dzieci jest egoistyczne i okrutne.
— Quentin S. Crisp, "Antinatalism: A Thought Experiment"
Reposted from1923 1923 vialittlefool littlefool
Redowskaa
19:33
Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— mrożek.
Reposted fromrol rol vialittlefool littlefool
Redowskaa
19:32
Redowskaa
19:29
Redowskaa
19:27

April 04 2017

Redowskaa
11:54
8591 464e
Reposted fromwiecejnic wiecejnic viaunmadebeds unmadebeds
Redowskaa
11:53
8031 c335
Tea calendar.
Reposted fromelentarie elentarie viatea tea

April 03 2017

Redowskaa
21:37
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"
Redowskaa
21:37
9219 bb95 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaeazyi eazyi
Redowskaa
21:36
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viaeazyi eazyi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl