Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

18:41
18:41

affectionatesuggestion:

reminder: take care of your self. set aside time to breathe, read a book, listen to your favourite song, light a candle, shut your eyes and try to stay grounded. take as much time as you need to get better.

Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaSkydelan Skydelan
Redowskaa
18:37

April 27 2017

07:06
6250 e520 500

redlipstickresurrected:

Rafał Bujnowski - (Polish, b. 1974, Wadowice, Poland) - Untitled from Nocturne (Graboszyce) series, 2012-2013  Paintings: Oil on Canvas

April 25 2017

Redowskaa
18:42
     Trzeba się nauczyć oddychać na zapas
Reposted frommesoute mesoute viaSkydelan Skydelan
Redowskaa
18:40
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
18:38
1793 7cce 500

spiritofally:

Back in middle school, my friends and I used a very simple coded language for writing secret messages. I saw some posts about needing to hide one’s beliefs from partners/bosses/parents so I wanted to share it with you! These would also be great to incorporate into sigils since they are simple lines and dots.

Reposted fromcatplant catplant viaSkydelan Skydelan
Redowskaa
18:23
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan

April 23 2017

Redowskaa
19:56

"Słuchaj, muszę ci coś jak najprędzej opowiedzieć".
I ja wiedziałam, że tym jednym zdaniem stawia mnie przed wszystkimi. Dla mnie już do końca życia żadne „kocham cię” nie zastąpi tego „słuchaj, muszę ci coś natychmiast opowie­dzieć”. Zrozumiałam, jak ważne to jest dla niego, gdy przez przypadek, kiedyś przy winie w pubie, byłam świadkiem, jak dyskutował zażarcie z jednym ze swoich kolegów o tym, w któ­rym momencie rozpoczyna się zdrada. Ze zdumieniem słucha­łam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natych­miast opowiedzieć innej kobiecie”.
Od sześciu lat opowiadał mi wszystko najważniejsze jako pierwszej.

— J.L.W.
Reposted frompremonition premonition vialittlefool littlefool

April 22 2017

Redowskaa
10:10
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaedenpath edenpath
Redowskaa
10:10
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viaedenpath edenpath

April 20 2017

Redowskaa
06:10
4044 15c2
Reposted frommoochava moochava vianezavisan nezavisan
Redowskaa
06:09
Redowskaa
06:09
Redowskaa
06:08
Redowskaa
06:08
Redowskaa
06:08
Redowskaa
06:07

April 17 2017

Redowskaa
22:32
Ten świat nie zginie od bomby atomowej, jak prorokują gazety, ale umrze ze śmiechu, ze strywializowania, z obracania wszystkiego w żart, na domiar złego w kiepski żart.
— Carlos Ruiz Zafon, Cień wiatru

April 11 2017

Redowskaa
19:37
Reposted bygonnabebettertoffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl